Ådalens egne retræter

"Ådalens egne retræter" er retræter, der arrangeres af foreningen. De er åbne for alle. Se oversigten nedenfor.

Stedet lejes også ud til andre. Der findes en oversigt over alle arrangementer på siden "Kalender".

Tilmelding til Ådalens egne retræter her

Kursus i Ignatiansk spirtualitet:
”Contemplative in Action” - Indblik der skaber udblik

Dato: 11. - 13 august
Undervisning: Karen Eliasen | Pris 2100 kr.

 

”Contemplative in Action” - Indblik der skaber udblik

Undervisning: Karen Eliasen


11. august kl. 17 – 13. august kl. 13 | Pris 2100 kr. heraf depositum 500 kr.

Balancen mellem det indre kontemplative liv og det ydre aktive liv, vil være i fokus på dette kursus. Ignatiansk spiritualitet peger på, at det indre liv er kilden og baggrunden for det ydre aktive liv. Indblik, der skaber udblik!

Vi ønsker at vægtlægge det apostolske tilsnit og mål i alt det som Ignatius sagde og gjorde. Dette er ikke en indadvendt spiritualitet, men en udad skuende, der bruger indad skuende teknikker for at opnå et forandret ydre liv – deraf begrebet ”Contemplative in Action” (”fordybelse, der fører til handling”)som er det underliggende mål i de Ignatianske åndelige øvelser.
Formen bliver en blanding af tre komponenter: input, praksis og tid til personlig bøn – med en narrativ tråd, der forbinder dem med hinanden. Vi vil arbejde med en balance mellem kursus og retræte erfaring.

 

 

×

Mere info

De åndelige øvelser i tre dele

Dansk vejlederteam under ledelse og supervision af Karen Eliasen
1. del 25. august til 5. september | Pris 6950 kr. pr. del 

De åndelige øvelser i tre dele

Retræten kan også gennemføres som enkeltstående retræte - uden at forpligte sig til de øvrige 2 retræter!

1. del 25. august kl. 17 til 5. september kl. 10 | Pris 6950 heraf 500 kr. i depositum

Denne retræte er for de, som ønsker at gennemføre de åndelige øvelser, men som ikke er i stand til at afse en måned sammenhængende. En fordel ved denne form er, at det lader sig gøre at gennemføre øvelserne i tre afsnit og gøre erfaringer med øvelserne i hverdagen i den mellemliggende periode.
Øvelserne kan udføres i tre retræter af 10 dages varighed.

Når Ignatius omtaler øvelserne, deler han dem op i fire afsnit, som han kalder uger. Den første retræte vil indeholde en introduktion og første uge. Den anden retræte vil indeholde den anden uge, og den tredje retræte vil indeholde uge tre og fire.

Vi kan ikke garantere, at du får den samme vejleder til hvert forløb.


De åndelige øvelser hjælper dig til at fokusere på det, der er virkelig væsentligt i dit liv. De hjælper dig med at udvikle et levende fælleskab med Kristus og fungerer som en skole i bøn. De fører ofte til en afklaring og dybere forståelse omkring Guds vej og virke for dig personligt.


30 dages bøn og refleksion vil uundgåeligt hjælpe dig med at integrere liv og tro. Det vil sandsynligvis også medføre en form for indre helbredelse. Du kan meget vel – som så mange før dig – finde, at det bliver en af de mest skelsættende og positive erfaringer i dit liv.


Som udgangspunkt vil dagene bestå af 4 – 5 bøns perioder. Disse perioder varer op til en time hver og er tilbragt i stilhed sammen med Gud.


Denne retræte er bygget op omkring en række meditationer, der fortrinsvis tager udgangspunkt i bibeltekster. De enkelte afsnit i retræten kan varieres efter behov, og selv om meditationerne tilpasses den enkelte, er der en dynamik, der følger Ignatius’ åndelige øvelser.
Øvelserne har vist deres værdi og været frugtbare for generationer af retræte deltagere.

Øvelserne er opbygget omkring Kristi liv. Man beder og mediterer over hans fødsel, liv, lidelse, død og opstandelse. Du opfordres til at lade Jesu liv, som du møder det i evangelierne, mødes med og udfordre dit eget liv. Der er meditationer omkring tilgivelse af synd og overvejelse omkring dit virke for Gud – både i fortiden og fremtiden.


Forudsætninger
De åndelige øvelser kan være psykisk udfordrende. Det kræver en vis psykisk og åndelig robusthed at få fuldt udbytte af øvelserne. Hvis du fornyligt har lidt større tab, er psykisk ude af balance, har en depression eller er i medicinsk behandling vil det sikkert være bedre at udskyde øvelserne til et andet tidspunkt i livet.

Retræte erfaring
Vi anbefaler at ansøgerne har en erfaring i at bede med og meditere over bibelen og at man har erfaring med individuel vejledte retræter i stilhed af mindst en uges varighed.

Tilmelding
Ved tilmelding fremsendes et oplysningsskema, som skal udfyldes og returneres. 

×

Mere info

Ignatius’ Åndelige Øvelser
"30 dags retræte"

Dansk vejlederteam under ledelse og supervision af Karen Eliasen
Dato: 25. august - 28. september | Pris 20.000 kr.

 

Ignatius’ Åndelige Øvelser:

30 dages retræte plus optakts dage og afslutningsdage 35 dage ialt.

25. august kl. 17 til 28. september kl. 10
Pris 20.000 kr. heraf 1000 kr. i depositum 

(Det er muligt at søge et tilskud til betalingen fra Økumenisk Fond. Ansøgningen begrundes og sendes til Ådalen Retræte. Vi råder over et mindre beløb til formålet)

De åndelige øvelser over 30 dage hjælper dig til at fokusere på det, der er virkelig væsentligt i dit liv. De hjælper dig med at udvikle et levende fælleskab med Kristus og fungerer som en skole i bøn. De fører ofte til en afklaring og dybere forståelse omkring Guds vej og virke for dig personligt.
30 dages bøn og refleksion vil uundgåeligt hjælpe dig med at integrere liv og tro. Det vil sandsynligvis også medføre en form for indre helbredelse. Du kan meget vel – som så mange før dig – finde, at det bliver en af de mest skelsættende og positive erfaringer i dit liv.


Som udgangspunkt vil dagene bestå af 4 – 5 bøns perioder. Disse perioder varer op til en time hver og er tilbragt i stilhed sammen med Gud.


Denne retræte er bygget op omkring en række meditationer, der fortrinsvis tager udgangspunkt i bibeltekster. De enkelte afsnit i retræten kan varieres efter behov, og selv om meditationerne tilpasses den enkelte, er der en dynamik, der følger Ignatius’ åndelige øvelser.


Øvelserne har vist deres værdi og været frugtbare for generationer af retræte deltagere.

Øvelserne er opbygget omkring Kristi liv. Man beder og mediterer over hans fødsel, liv, lidelse, død og opstandelse. Du opfordres til at lade Jesu liv, som du møder det i evangelierne, mødes med og udfordre dit eget liv. Der er meditationer omkring tilgivelse af synd og overvejelse omkring dit virke for Gud – både i fortiden og fremtiden.


Forudsætninger

De åndelige øvelser kan være psykisk udfordrende. Det kræver en vis psykisk og åndelig robusthed at få fuldt udbytte af øvelserne. Hvis du fornyligt har lidt større tab, er psykisk ude af balance, har en depression eller er i medicinsk behandling vil det sikkert være bedre at udskyde øvelserne til et andet tidspunkt i livet.


Retræte erfaring

Vi anbefaler at ansøgerne har en erfaring i at bede med og meditere over bibelen og at man har erfaring med individuel vejledte retræter i stilhed af mindst en uges varighed.

Optakt og afslutning

De Ignatianske åndelige øvelser på Ådalen indledes med et par forberedelses dage og afsluttes med et par refleksions dage. Derudover er der en eller to hviledage lagt ind undervejs. Derfor er der afsat 35 dage til forløbet. 

Tilmelding
Ved tilmelding fremsendes et oplysningsskema, som skal udfyldes og returneres.

×

Mere info

Individuel vejledt retræte efter ignatiansk forbillede

Dansk vejlederteam under ledelse og supervision af Karen Eliasen
Op til 10 dage med mulighed for at vælge færre dage

15. – 25. september | pris 6950 kr.  

Individuel vejledt retræte efter ignatiansk forbillede

15. september kl. 17 – 25. september kl. 10 | pris 6950 kr. heraf depositum 500 kr.

Der er mulighed for 10 dage – men du kan også vælge færre dage indenfor den angivne tid. (pris 800 pr. døgn)

En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig. Retræten foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.


Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

×

Mere info

Workshop: Ignatiansk spiritualitet og medvandrersamtale

Undervisning: Karen Eliasen
2.– 6. oktober | Pris 4200 kr. 

Workshop: Ignatiansk spiritualitet og medvandrersamtale

2.oktober kl. 17 – 6. oktober kl. 13 | Pris 4200 kr. heraf depositum 500 kr.

Undervisning: Karen Eliasen

Denne workshop giver en Introduktion til Ignatiansk spiritualitet og medvandrersamtale.

Formål:

Gennem undervisning, praktiske øvelser, personlig refleksion og bøn, er målet at deltagerne stifter bekendtskab med den Ignatianske tradition og undersøger, hvordan dette påvirker vores møde med andre i hverdagen.
Der fokuseres på basale lytte-redskaber og hjertets dømmekraft - og hvilken rolle disse elementer spiller i den åndelige samtale.


Forudsætninger:

Der er tale om en grundlæggende workshop, som ikke kræver tidligere erfaring eller træning i Ignatiansk spiritualitet.


Målsætninger:

Ved at gennemføre denne workshop forventes det at deltageren opnår:
• En øget bevidsthed omkring den Ignatianske forståelse af ”Gud i alle ting”
• En øget sensitivitet overfor den ”andens” erfaring af Gud
• En øget forståelse af hvad den åndelige samtale indeholder, og hvad evnen til at lytte betyder i samtalen

Form:

• Personlige refleksioner og erfaringer med bøn
• Input vedrørende forskellige aspekter af Ignatiansk spiritualitet, såsom hjertets dømmekraft, længsler, åndelig samtale mm.
• Gruppe arbejde og dialog
• Øvelser i at lytte

 

×

Mere info

Workshop: Bøn og meditations praksis

Undervisning: Karen Eliasen
7.oktober – 11. oktober | Pris 4200 kr  

Workshop i bøn og meditations praksis

Undervisning: Karen Eliasen

7.oktober kl. 17 – 11. oktober kl. 13 | Pris 4200 kr heraf depositum 500 kr.

Formål:

Denne workshop giver en Introduktion til Ignatiansk spiritualitet, bøns- og meditationspraksis.
Gennem undervisning, praktiske øvelser, personlig refleksion og bøn er målet, at deltagerne stifter bekendtskab med den Ignatianske bøns tradition og gør erfaringer med det i egen bøn.
Derudover vil der være et udrustende element, der sigter på at give redskaber til at følges med andre i deres bøns vandring inden for rammerne af ”Week of guided prayer” (”En uges vejledt bøn”) eller lignende.

Forudsætninger:

Forudsætningerne kan variere i forhold til det forventede udbytte.
Alle, der længes efter inspiration til bøn og er nysgerrig på, hvad den Ignatianske tradition kan bidrage med, er velkommen.
Ønsker du udbytte af det udrustende element, er forudsætningen en hvis erfaring i åndelig medvandring. Her kan det evt. ses i forlængelse af ”Workshop om Ignatiansk spiritualitet og medvandrersamtale”.

Målsætninger:

Ved at gennemføre denne workshop forventes det at deltageren opnår:
• En øget bevidsthed omkring den Ignatianske forståelse af ”Gud i alle ting”
• En øget forståelse for og erfaring af Ignatiansk bøn og meditation
• En øget forståelse for redskaber der kan bruges i vandringen med andre

Form:

• Personlige refleksioner og erfaringer med bøn
• Input vedrørende forskellige aspekter af Ignatiansk spiritualitet, bøn og meditation
• Gruppearbejde og dialog

 

×

Mere info

Inspirationsdøgn for præster: Efter De Åndelige Øvelser?

Dato: 12.– 13. oktober
Karen Eliasen medvirker | pris 1050 kr. 

Efter De Åndelige Øvelser?

12. oktober kl. 13 – 13. oktober kl. 13

Karen Eliasen medvirker | pris 1050 kr.

Inspirationsdøgn for præster der har gennemlevet Ignatius’ Åndelige Øvelser.

Der bliver mulighed for at dele erfaringer – Karen vil give input – vi taler om praksis efter øvelserne – hvor er jeg nu – hvad er min længsel?

×

Mere info

Inspirationsdøgn: Bønspraksis

Dato: 14. - 15.oktober
Karen Eliasen medvirker | pris 800 kr.

Inspirationsdøgn: Bønspraksis


14. oktober kl. 13 – 15.oktober kl. 13

Karen Eliasen medvirker | pris 800

Inspirationsdøgn for dig der har besøgt Loyola Hall eller St. Beuno's.

Vi ønsker at give mulighed for at møde andre, der har erfaringer med hjem fra Loyola Hall eller St. Beuno's.
Hvor er jeg nu – hvad er min længsel?
Måske kan vi møde nogen at følges med på vandringen herfra.
Karen vil give input og vi kan dele erfaringer med hinanden.

×

Mere info

Kursus i Ignatiansk Spiritualitet: Psykologi og spiritualitet

Dato: 22. – 24. oktober
Undervisning: Karen Eliasen | pris 2100 kr.  

Psykologi og spiritualitet

Undervisning: Karen Eliasen | pris 2100 kr. heraf 500 kr i depositum

22. oktober kl. 17 – 24. oktober kl. 13.

Kurset undersøger samspillet mellem Ignatiansk spiritualitet og psykologien. Vi ser på Ignatius og traditionen, der udspringer fra ham. Vi møder sammenfald og udfordringer i det sammenspil, der er imellem spiritualiteten og psykologien.


Formen bliver en blanding af tre komponenter: input, praksis og tid til personlig bøn – med en narrativ tråd, der forbinder dem med hinanden. Vi vil arbejde med en balance mellem kursus og retræte erfaring.

×

Mere info

5 dages retræte i forløb - modul II af III 

- Når kald og arbejde er ét?

29. oktober kl. 17.00 - 3. november kl. 11.00

Retræteedere: Johannes & Heidi Lind Pedersen |  Pris: 3950kr.

5 dages retræte i forløb - modul II af III

- Når kald og arbejde er ét?

29. oktober kl. 17.00 - 3. november kl. 11.00

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen |  Pris: 3950 kr. heraf depositum 500 kr.

Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder.

5 dages retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces. Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige vejledningssamtaler.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen; et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald, identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.   

Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.

 

×

Mere info

Indføring i kontemplativ bøn

3. nov. kl. 17 – 5. nov. kl. 14
Retræteleder: Sr. Angela Rammé | Pris: 1600 kr.

 

Indføring i kontemplativ bøn


3. nov. kl. 17 – 5. nov. kl. 14 | Pris 1600 kr heraf depositum 500 kr.


Retræteleder: Sr. Angela Rammé

Kristen meditation på grundlag af Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser.Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemme selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter. Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn. Kursets elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser. Retræten foregår i stilhed.

 

 

×

Mere info

Træd kun nærmere

10. november kl. 17 – 12. november kl. 14

Retræteleder: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen Beck | Pris: 1600 kr. 

 

Træd kun nærmere

Retræteleder: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen Beck | Pris: 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

En stille-retræte med fælles Bibel- og billedmeditationer samt personlig vejledning. Tidebønnerne fyldes af de smukke og meditative Taizé-sange.
Vi tager i mod Guds invitation til at komme ham nærmere, så vi bedre kan finde frihed, fred og glæde.
Modtag Guds vejledning på din vej, så kan Livet fornyes af hans kærlige nærvær.

 

×

Mere info

5 dages retræte i forløb - modul III af III 

Når kald og arbejde er ét?

19. november kl. 17.00 -24. november kl. 11.00

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen |  Pris: 3950 kr.

5 dages retræte i forløb - modul III af III

- Når kald og arbejde er ét?

 

19. november kl. 17.00 -24. november kl. 11.00

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen |  Pris: 3950 kr. heraf depositum 500 kr.

Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder.

5 dages retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces. Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige vejledningssamtaler.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen; et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald, identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.   

Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.

 

×

Mere info

Tro bygger bro

24. november kl. 17 – 26. november kl. 14

Retræteleder: Gunni Bjørsted | Pris: 1600 kr.

 

Tro bygger bro

Retræteleder: Gunni Bjørsted | Pris: 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

Jesus kom for at samle alt det i tilværelsen, som er blevet splittet ad og spredt. I fællesskab med ham kan der bygges broer, der forbinder de ting i mennesker og mellem mennesker, som ellers uvilkårligt fragmenterer vores tilværelse.

Retræten foregår i en ramme af stilhed og tidebønner. Undervejs gives der inspiration til at reflektere over temaet - og oplæg til bibelmeditationer. Der er desuden mulighed for en vejledningssamtale.

 

×

Mere info

Adventsretræte 2017 med inspiration fra Karmelitisk mystik

29. november kl 17 – 1. december kl. 14

Retræteleder: Eva Wrige-Larsen og Peder Poulsen  | Pris: 2000 kr.

 

Adventsretræte 2017 med inspiration fra Karmelitisk mystik

Retræteleder: Eva Wrige-Larsen og Peder Poulse | Pris: 2000 kr. heraf depositum 500 kr.

»Vi bærer vor himmel inden i os. Himlen er Gud og Gud er i min sjæl«

Eva Wrige-Larsen, tidligere karmeliternonne og Peder Poulsen, menneskelig og åndelig medvandrer.

Retræten er en stilleretræte. Vi indbyder til tidebøn, individuelle samtaler og oplæg om den indre vandring med Gud.

 

×

Mere info

Weekend-retræte med individuel vejledning

1. december kl 17 – 3. december kl. 14

Retræteleder: Ele Bonde | Pris: 1600 kr.

 

Weekend-retræte med individuel vejledning

Retræteleder: Ele Bonde | Pris: 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

Denne retræte er med vejledning, hvilket vil sige, at der er mulighed for 1 - 2 samtaler med en vejleder. Retræten foregår i stilhed, også måltiderne, hvor der vil blive spillet instrumental musik. Der er tidebønner morgen, middag og aften.

Om formiddagen er der mulighed for at være med i en impuls, som varer et par timer. Impulsen er en forberedelse til den individuelle stilhed og bøn. Vi stifter bekendtskab med en bibeltekst, som vi søger at tø op og bringe ind i vores eget liv ved at se på den, mærke den eller lytte til den fra forskellige vinkler.

 

×

Mere info

Tilmelding til Ådalens egne retræter

Udfyld formularen nedenfor og tryk på "Send".


 

Tilmelding er gældende når depositum er indbetalt på konto:7738 1328770
Ønsker til værelser vil blive opfyldt i det omfang det er muligt