Ådalens egne retræter

"Ådalens egne retræter" er retræter, der arrangeres af foreningen. De er åbne for alle. Se oversigten nedenfor.

Stedet lejes også ud til andre. Der findes en oversigt over alle arrangementer på siden "Kalender".

Tilmelding til Ådalens egne retræter her

Individuel vejledt retræte 

Op til 10 dage med mulighed for at vælge færre dage

12. – 23. januar 2018 | pris 6950 kr.  

Individuel vejledt retræte 

12. januar kl. 17 – 23. januar kl. 10 | pris 6950 kr. heraf depositum 500 kr.

Der er mulighed for 10 dage – men du kan også vælge færre dage indenfor den angivne tid. (pris 800 pr. døgn)

En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig. Retræten foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.


Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

×

Mere info

De åndelige øvelser i tre dele

12. - 23. januar og 31. august – 11. september 2018 | pris 6950 kr.  

De Åndelige Øvelser
Ignatius af Loyola:

Denne retræte er for de, som ønsker at gennemføre de åndelige øvelser, men som ikke er i stand til at afse en måned sammenhængende. En fordel ved denne form er, at det lader sig gøre at gennemføre øvelserne i tre afsnit og gøre erfaringer med øvelserne i hverdagen i den mellemliggende periode.

- Datoer: 12. - 23. januar og 31. august - 11. september 2018
- Pris for 10 dage: 6950 kr. heraf 500 kr. i depositum


3 x 10 dage

De åndelige øvelser over 30 dage hjælper dig til at fokusere på det, der er virkelig væsentligt i dit liv. De hjælper dig med at udvikle et levende fælleskab med Kristus og fungerer som en skole i bøn. De fører ofte til en afklaring og dybere forståelse omkring Guds vej og virke for dig personligt.
30 dages bøn og refleksion vil uundgåeligt hjælpe dig med at integrere liv og tro. Det vil sandsynligvis også medføre en form for indre helbredelse. Du kan meget vel – som så mange før dig – finde, at det bliver en af de mest skelsættende og positive erfaringer i dit liv.
Som udgangspunkt vil dagene bestå af 4 – 5 bøns perioder. Disse perioder varer op til en time hver og er tilbragt i stilhed sammen med Gud.
Denne retræte er bygget op omkring en række meditationer, der fortrinsvis tager udgangspunkt i bibeltekster. De enkelte afsnit i retræten kan varieres efter behov, og selv om meditationerne tilpasses den enkelte, er der en dynamik, der følger Ignatius’ åndelige øvelser.
Øvelserne har vist deres værdi og været frugtbare for generationer af retræte deltagere.

Øvelserne er opbygget omkring Kristi liv. Man beder og mediterer over hans fødsel, liv, lidelse, død og opstandelse. Du opfordres til at lade Jesu liv, som du møder det i evangelierne, mødes med og udfordre dit eget liv. Der er meditationer omkring tilgivelse af synd og overvejelse omkring dit virke for Gud – både i fortiden og fremtiden.

Forudsætninger

De åndelige øvelser kan være psykisk udfordrende. Det kræver en vis psykisk og åndelig robusthed at få fuldt udbytte af øvelserne. Hvis du fornyligt har lidt større tab, er psykisk ude af balance, har en depression eller er i medicinsk behandling vil det sikkert være bedre at udskyde øvelserne til et andet tidspunkt i livet.

Retræte erfaring

Vi anbefaler at ansøgerne har en erfaring i at bede med og meditere over bibelen og at man har erfaring med individuel vejledte retræter i stilhed af mindst en uges varighed.

×

Mere info

5 dages retræte i forløb - modul I af III 

- Når kald og arbejde er ét?

14. - 19. januar 2018

Retræteedere: Johannes & Heidi Lind Pedersen |  Pris: 3950kr.

5 dages retræte i forløb - modul I af III

- Når kald og arbejde er ét?

14. januar kl. 17.00 - 19. januar kl. 11.00

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen |  Pris: 3950 kr. heraf depositum 500 kr.

Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder.

5 dages retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces. Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige vejledningssamtaler.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen; et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald, identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.   

Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.

 

×

Mere info

Weekend-Retræte for mænd
- ”Hvad med det uløselige…”

2. - 4. februar 2018

Retræteleder: Ruben Knudsen & Peder Poulsen mf. | Pris: 1900 kr.

 

Weekend-Retræte for mænd
”Hvad med det uløselige…”

D. 2. februar kl. 17 - 4. februar kl. 14
Retræteledere: Ruben Knudsen, Peder Poulsen og Johannes Pedersen | Pris: 1900 kr. heraf 500 kr. i depositum


Som noget nyt tilbyder Ådalen Retræte nu sammen med Mand og Mand Imellem en weekendretræte for mænd. I stedet for at analysere os frem til at alle de ting, vi ikke når, og alt det vi burde gøre, stopper vi lige op over en weekend og reflekterer over, hvad og hvordan vi kan give slip på det uløselige, eller sagt på en anden måde: hvordan kan vi tage i mod livet uden at skulle løse det hele?
I det første modul ser vi på lignelsen om den Barmhjertige Fader og den frihed, han gerne vil give os. I det andet modul vil vi så bevæge os ind i en fortsættelse af lignelsen, altså ud i det ukendte og se på hvilke udfordringer, det bringer os i.
Retræten afvikles i en ramme af stilhed og tidebønner – med mulighed for vejledningssamtaler.

 

×

Mere info

At komme til sig selv

9. – 11. februar 2018

Retræteleder: Ulla Käll | Pris: 1800 kr.

 

At komme til sig selv

Retræteleder: Ulla Käll | Pris: 1800 kr. heraf depositum 500 kr.

D. 9. februar kl. 17 - 11. februar kl. 14

Ulla leder retræten med ord og guitartoner.
En retræte med udgangspunkt bl.a. i Jesu lignelse om ”Sønnen som kom hjem”.
I retrætens stilhed får vi hjælp til at nærme os vor egen dybeste længsel efter at leve sandt.
Ved hjælp af musik, meditationer og mulighed for personlige samtaler kan vi få hjælp i vores egen vandring til at blive mere nærværende i eget liv.
Ulla Käll er retræteleder, musiker og diakon i Equmeniakirken i Norge.

 

×

Mere info

Lad dit hjerte elske!

23. - 25. februar 2018

Retræteleder: Gunni Bjørsted | Pris: 1600 kr.

 

Lad dit hjerte elske!

D. 23. februar kl. 17 – 25. februar kl. 14

Retræteleder: Gunni Bjørsted | Pris: 1600 kr. heraf 500 kr. i depositum

At være i Guds kærlighed er det vigtigste udgangspunkt for alt andet godt. For vi er skabt af kærlighed og til kærlighed. Mange erfaringer og meget i vores livsvilkår kan "råbe" noget helt andet til os. I retrætens stille og fokuserede rammer får vi hjælp til at være opmærksomme på Skaberens kærlige og sande tiltale.

Retræten er en stilleretræte med tidebønner. Undervejs gives der inspiration til at reflektere over temaet - og oplæg til bibelmeditation. Der er desuden mulighed for en vejledningssamtale.

 

×

Mere info

Drømme og følelser

2. - 4. marts 2018

Retræteleder: Ele Bonde  | Pris: 1600 kr.

 

Drømme og følelser

D. 2. marts kl. 17 – 4. marts kl. 14
Retræteleder: Ele Bonde  | Pris: 1600 kr. heraf 500 kr. i depositum

 

Drømme rummer følelser af vidt forskellig karakter. Hvad gør de ved håndteringen af drømmene?
Bibelen taler tit om drømme og mennesker, som drømmer. Josef er én af dem, han kaldes drømmemester. Men hvad gør ham til mester? Og hvordan taler han om sine drømme i sin ungdom og i sit voksne liv? Vi vil komme tæt på ham og hans liv og tro med drømmene og spejle vores drømme i hans. Metoden er bibliodrama i stilleretrætens ramme. 

×

Mere info

Kom og se; kom og hør; kom og smag

9. - 11. marts 2018

Retræteleder: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen Beck | Pris: 1600 kr.

 

Kom og se; kom og hør; kom og smag

D. 9. marts kl. 17 – d. 11. marts kl. 14
Retræteledere: Retræteledere: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen Beck | Pris: 1600 kr. heraf 500 kr. i depositum

 

”Kom og se”, med disse enkle ord bød Jesus disciplene velkommen, da de ønskede at vide, hvor han boede (Johannes 1,39). Jesus indbyder også os til relation og samvær.
Kom og se; kom og hør; kom og smag. I retrætens rolige og trygge rammer er der rig mulighed for at, se, høre og smage Jesu livgivende og hjertenære fællesskab.
En stille retræte med fælles Bibel- og billedmeditation samt Taizé-inspirerede tidebønner.
Kom og se.

×

Mere info

5 dags Individuel vejledt retræte 

11. – 16. marts | pris 4000 kr.   

Individuel vejledt retræte 

11. marts kl. 17 – 16. marts kl. 10 | pris 4000 kr. heraf depositum 500 kr.

En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig. Retræten foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.


Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

×

Mere info

5 dages retræte i forløb - modul II af III 

- Når kald og arbejde er ét?

11. - 16. marts 2018

Retræteedere: Johannes & Heidi Lind Pedersen |  Pris: 3950kr.

5 dages retræte i forløb - modul II af III

- Når kald og arbejde er ét?

11. marts kl. 17.00 - 16. marts kl. 11.00

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen |  Pris: 3950 kr. heraf depositum 500 kr.

Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder.

5 dages retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces. Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige vejledningssamtaler.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen; et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald, identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.   

Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.

 

×

Mere info

Kreativ retræte

15. - 18. april 2018

Retræteleder: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen Beck samt Birgit Elmon | Pris: 2450 kr.

 

Kreativ retræte: 

D. 15. april kl. 18 – 18. april kl. 14 | Pris: 2450kr. heraf depositum 500kr.

Retræteledere: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen Beck samt Birgit Elmon som kunstnerisk vejleder.
(se www.birgitelmon.dk)

En retræte for dig, der har lyst til at udfolde din kreative side i samklang med retrætens øvrige indhold: Fælles Bibel- og billedmeditation samt Taizé-inspirerede tidebønner og mulighed for personlige samtaler.
Retræten henvender sig til både den erfarne og den, der ønsker at prøve sig frem - måske for første gang.
Retræten vil foregå i stilhed, men der er mulighed for at få inspiration og vejledning til din kreative proces.
Træd frimodigt ind i dit skabende rum. Vi bedømmer ikke hinanden, men vi har frihed til at skabe, som dem vi er, med alt, hvad hjertet er fuldt af.

Du kan medbringe dine egne materialer eller gøre brug af de materialer, der bliver stillet til rådighed af Ådalen Retræte. Fx akrylfarver, tegnematerialer, forskelligt papir, ler og ståltråd

 

×

Mere info

Stilhedsretræte med Kristuskransen

20. - 22. april 2018

Retræteleder: Elsebeth Dedieu | Pris: 1600 kr.

 

Stilhedsretræte med Kristuskransen

D. 20. april kl. 17 – 22. april kl. 14

Retræteleder: Elsebeth Dedieu | Pris: 1600 kr. heraf 500 kr. i depositum

På denne weekend-retræte tager vi udgangspunkt i Kristuskransen, som vi gennemgår, og får oplæg i andagterne til fordybelse i nogle udvalgte perler.

Andagterne vil være opbygget omkring en udvalgt perle og en bibeltekst eller salme, der relaterer til den aktuelle perle, ligesom musik vil være en fast del af andagterne.
Der bliver også mulighed for en session med opmærksomhed på krop, bevægelse og dans.
Det er en fordel at have sin egen Kristuskrans. Den kan købes f.eks. hos www.bibelselskabet.dk eller www.eksistensen.dk og koster 65-85 kr. (+ forsendelse)

 

×

Mere info

Meditativ dans

8. - 10. juni 2018

Retræteleder: Sr. Angela Rammé | Pris: 1600 kr.

 

Meditativ dans

D. 8. juni kl. 17 – 10. juni kl. 14
Retræteleder: Sr. Angela Rammé | Pris: 1600 kr. heraf 500 kr. i depositum

Guds Ånd bevæger altet – og også os?

I dansene vil vi lade os bevæge af Guds Ånd. Den Ånd, som Paulus taler om i Athen på Areopagos: ”For i ham lever vi, ånder vi og er vi” (Apg 17,28).
Meditative tekster og kropsøvelser vil være med til at fordybe denne erfaring.
Stilheden er rammen omkring denne weekend.

 

×

Mere info

Individuel vejledt retræte 

Op til 10 dage med mulighed for at vælge færre dage

31. august – 11. september 2018 | pris 6950 kr.  

Individuel vejledt retræte 

31. august kl. 17 – 11. september kl. 10 | pris 6950 kr. heraf depositum 500 kr.

Der er mulighed for 10 dage – men du kan også vælge færre dage indenfor den angivne tid. (pris 800 pr. døgn)

En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig. Retræten foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.


Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

×

Mere info

De åndelige øvelser i tre dele

12. - 23. januar og 31. august – 11. september 2018 | pris 6950 kr.  

De Åndelige Øvelser
Ignatius af Loyola:

Denne retræte er for de, som ønsker at gennemføre de åndelige øvelser, men som ikke er i stand til at afse en måned sammenhængende. En fordel ved denne form er, at det lader sig gøre at gennemføre øvelserne i tre afsnit og gøre erfaringer med øvelserne i hverdagen i den mellemliggende periode.

- Datoer: 12. - 23. januar og 31. august - 11. september 2018
- Pris for 10 dage: 6950 kr. heraf 500 kr. i depositum


3 x 10 dage

De åndelige øvelser over 30 dage hjælper dig til at fokusere på det, der er virkelig væsentligt i dit liv. De hjælper dig med at udvikle et levende fælleskab med Kristus og fungerer som en skole i bøn. De fører ofte til en afklaring og dybere forståelse omkring Guds vej og virke for dig personligt.
30 dages bøn og refleksion vil uundgåeligt hjælpe dig med at integrere liv og tro. Det vil sandsynligvis også medføre en form for indre helbredelse. Du kan meget vel – som så mange før dig – finde, at det bliver en af de mest skelsættende og positive erfaringer i dit liv.
Som udgangspunkt vil dagene bestå af 4 – 5 bøns perioder. Disse perioder varer op til en time hver og er tilbragt i stilhed sammen med Gud.
Denne retræte er bygget op omkring en række meditationer, der fortrinsvis tager udgangspunkt i bibeltekster. De enkelte afsnit i retræten kan varieres efter behov, og selv om meditationerne tilpasses den enkelte, er der en dynamik, der følger Ignatius’ åndelige øvelser.
Øvelserne har vist deres værdi og været frugtbare for generationer af retræte deltagere.

Øvelserne er opbygget omkring Kristi liv. Man beder og mediterer over hans fødsel, liv, lidelse, død og opstandelse. Du opfordres til at lade Jesu liv, som du møder det i evangelierne, mødes med og udfordre dit eget liv. Der er meditationer omkring tilgivelse af synd og overvejelse omkring dit virke for Gud – både i fortiden og fremtiden.

Forudsætninger

De åndelige øvelser kan være psykisk udfordrende. Det kræver en vis psykisk og åndelig robusthed at få fuldt udbytte af øvelserne. Hvis du fornyligt har lidt større tab, er psykisk ude af balance, har en depression eller er i medicinsk behandling vil det sikkert være bedre at udskyde øvelserne til et andet tidspunkt i livet.

Retræte erfaring

Vi anbefaler at ansøgerne har en erfaring i at bede med og meditere over bibelen og at man har erfaring med individuel vejledte retræter i stilhed af mindst en uges varighed.

×

Mere info

5 dages retræte i forløb - modul III af III 

- Når kald og arbejde er ét?

16. - 21. september 2018

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen |  Pris: 3950kr.

5 dages retræte i forløb - modul III af III

- Når kald og arbejde er ét?

16. september kl. 17.00 - 21. september kl. 11.00

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen |  Pris: 3950 kr. heraf depositum 500 kr.

Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder.

5 dages retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces. Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige vejledningssamtaler.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen; et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald, identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.   

Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.

 

×

Mere info

5 dages retræte i forløb - modul I af III 

- Når kald og arbejde er ét?

7. - 12. oktober 2018

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen |  Pris: 3950kr.

5 dages retræte i forløb - modul I af III

- Når kald og arbejde er ét?

7. oktober kl. 17.00 - 12. oktober kl. 11.00

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen |  Pris: 3950 kr. heraf depositum 500 kr.

Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder.

5 dages retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces. Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige vejledningssamtaler.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen; et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald, identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.   

Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.

 

×

Mere info

Individuel vejledt retræte 

Op til 5 dage med mulighed for at vælge færre dage

7. – 12. oktober 2018 | pris 4000 kr.  

Individuel vejledt retræte 

7. oktober kl. 17 – 12. oktober kl. 10 | pris 4000 kr. heraf depositum 500 kr.

Der er mulighed for 5 dage – men du kan også vælge færre dage indenfor den angivne tid. (pris 800 pr. døgn)

En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig. Retræten foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.


Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

×

Mere info

Weekend-retræte med individuel vejledning

2. - 4. november 2018

Retræteleder: Ele Bonde | Pris: 1600 kr.

 

Weekend-retræte med individuel vejledning

D. 2. november kl. 17 – 4. november kl. 14
Retræteleder: Ele Bonde | Pris: 1600 kr. heraf 500 kr. i depositum

 

Denne retræte er med vejledning, hvilket vil sige, at der er mulighed for 1 - 2 samtaler med en vejleder. Retræten foregår i stilhed, også måltiderne, hvor der vil blive spillet instrumental musik. Der er tidebønner morgen, middag og aften.


Om formiddagen er der mulighed for at være med i en impuls, som varer et par timer. Im¬pulsen er en forberedelse til den individuelle stilhed og bøn. Vi stifter bekendtskab med en bibeltekst, som vi søger at tø op og bringe ind i vores eget liv ved at se på den, mærke den eller lytte til den fra forskellige vinkler.

 

×

Mere info

Træd kun nærmere

9. - 11. november 2018

Retræteleder: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen Beck | Pris: 1600 kr.

 

Træd kun nærmere

D. 9. november kl. 17 – 11. november kl. 14
Retræteledere: Retræteledere: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen Beck | Pris: 1600 kr. heraf 500 kr. i depositum

Tag imod Guds invitation til at komme ham nærmere og lade dit hjerte fylde af de gaver, han vil give dig. Fx Liv og Lys. Fred og Glæde. 

Med Guds lys på din vej kan Livet fornyes af hans kærlige nærvær.
En stille retræte med fælles Bibel- og billedmeditation samt Taizé-inspirerede tidebønner.
Frygt ikke – træd kun nærmere.

×

Mere info

Hos Jesus finder vi vores ægte "jeg"!

23. - 25. november 2018

Retræteleder: Gunni Bjørsted | Pris: 1600 kr.

 

Hos Jesus finder vi vores ægte "jeg"!

D. 23. november kl. 17 – 25. november kl. 14

Retræteleder: Gunni Bjørsted | Pris: 1600 kr. heraf 500 kr. i depositum

Vi er skabt i Jesu billede. Det er i ham, vi har vores oprindelige og sande identitet. Når vi har Jesus i centrum, befinder vi os også i vort eget centrum. Det, vi er skabt til, folder sig ud. Og det, der er skadet, tager han i sine genoprettende hænder.


Retræten foregår i en ramme af stilhed og tidebønner. Undervejs gives der inspiration til at reflektere over temaet - og oplæg til bibelmeditation. Der tilbydes desuden en vejledningssamtale.

 

×

Mere info

Indføring i kontemplativ bøn

30. november – 2. decmber 2018

Retræteleder: Sr. Angela Rammé | Pris: 1600 kr.

 

Indføring i kontemplativ bøn


30. nov. kl. 17 – 2. dec. kl. 14 | Pris 1600 kr heraf depositum 500 kr.


Retræteleder: Sr. Angela Rammé

Kristen meditation på grundlag af Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser. Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemme selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter. Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn. Kursets elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser. Retræten foregår i stilhed.

 

 

×

Mere info

Tilmelding til Ådalens egne retræter

Udfyld formularen nedenfor og tryk på "Send".

Tilmelding er gældende når depositum er indbetalt på konto:7738 1328770
Ønsker til værelser vil blive opfyldt i det omfang det er muligt