Fokus på Ignatiansk Spiritualitet

- "De åndelige øvelser" 30 dage eller 3 x 10 dage

- Workshops, kurser og inspirationsdage mm.

Karen Eliasen, som flere kender fra Loyola Hall og St. Beuno's i Storbritannien vil være på Ådalen i august, september og oktober 2017. Det giver os mulighed for at sætte fokus på Ignatiansk spiritualitet både i praksis og teori. 

Karen er vejleder, retræteleder og underviser på Jesuitternes spiritualitets center St. Bueno's.
Karen har dansk baggrund og underviser på dansk.

Mere info

BogBegivenhed på Ådalen

- Ny fastebog bog af Poul Asger Beck
- 1.febuar 2017 kl. 19.30  

BogBegivenhed på Ådalen

En af Ådalens faste retræteledere, Poul A. Beck, har skrevet en ny fastebog, der udkommer 1. februar 2017 på forlaget Eksistensen.dk.
Mange fra Ådalens netværk både retrætegæster, andre retræteledere og selve de rolige rammer har bidraget meget positivet til bogens endelige udformning, fortæller Poul A. Beck.

Derfor er det en stor glæde, at vi kan byde velkommen til en BogBegivenhed onsdag d. 1.2. 2017 kl. 19.30, hvor bogen præsenteres.
Her vil forfatteren fortælle om den gennemgående røde tråd gennem bogens fastevandring samt give prøver på bogens indhold, der både er bibel- og billedmeditationer eller en lille skøn fortælling.

Bogen består derfor af 40 refleksioner. Én til hver dag i fasten. I år fra d. 1.3. til d. 16.4.

Efter præsentationen kan du naturligvis købe bogen og nyde en kop kaffe eller te med kage.

Bogen er tillige rodfæstet i den Ignatianske spiritualitet, som vi på Ådalen har fundet så livgivende. Dette får brugeren af bogen også lov til at møde hver uge af de 6 uger som faste-vandringen varer. For faste er i bogens form her en hjertets vandring nærmere Gud!

Biskop Henrik Stubkjær, Viborg, beskriver den sådan: Med denne lille bog giver Poul A. Beck en hjælp til de mange mennesker, der midt i tidens travlhed, larm og overfladiskhed søger et gudsnærvær, der giver kræfter, skaber sammenhæng og finder ind til menneskets dybeste identitet. En fin praktisk indføring i fastens åndelige fordybelse gennem de tre centrale begreber: renselse, oplysning og forening. En vigtig understregning af Guds tiltale, som sendelse og styrke til livet i tro og handling, i kirke og samfund.

Retræteleder på Ådalen, præst i Missionsforbundet, Gunni Bjørsted skriver om bogen:
Denne vandre-guide er virkelig livsnær og livgivende vejledning. Den er tydeligvis skrevet ud af personlige erfaringer - både forfatterens egne og den kristne traditions. Gennem skønne symboler, der er lige til at tage til sig og samtidig har dybde, åbnes vinduerne til nye udsigter og til bearbejdning af vores livserfaringer indfor Guds kærlige nærvær. Der er så meget håb i denne guide. For den øser af en nådesfyldt teologi, som giver mod på at tage livtag med tilværelsen, som den er. Fordi: Dén er Jesus midt i og virker i.


Fastens formål. I middelalderen betød faste afsavn fra bl.a. kød, men det rammer kun delvist. Det er kun toppen af isbjerget. For vi faster for at give plads til noget nyt. Ved at skære ned på unødvendigt og overflødigt øver og øger vi vores opmærksomhed, vores nærvær. Ved at rense ud i det gamle giver vi grobund for noget nyt. Faste er derfor snarere at give plads. Skabe rum i dit sind og hjerte for den fornyelse, som Kristus og påskens nye liv rummer. Til glæde og forvandling for hele vores liv og dermed for den verden, som Gud har betroet os at leve i.

At vandre mod påske er så gammelt som evangeliet selv. Lukas fortæller, hvordan Jesus og disciplene vandrede mod Jerusalem, da påsketiden nærmede sig (Lukas, 9,51). Det er også en påskevandring, du indbydes til i bogen, i fællesskab med disciplene og Jesus.

Her indbydes du til en indre vandring. En hjertets vandring. En vandring, der har til formål at bringe dig nærmere Gud og hans kærlighed. Gud er kærlighed. Målet for vores hjertes vandring er at opdage Guds kærlighed. At erfare den kærlighed Gud altid omslutter os med og tillidsfuldt betro os til den. Det forandrer. Det skaber nyt. Opstandelsens nye liv i vores hjerter. Må du beriges af en god tid til faste!

Poul A. Beck

 

 

  ×

Mere info       

Stilhedsretræte med Kristuskransen

- Retræteleder: Elsebeth Dedieu | Pris: 1600 kr.
- Dato: 20. – 22. januar 

Stilhedsretræte med Kristuskransen

D. 20. januar kl. 17 – 22. januar kl. 14

Retræteleder: Elsebeth Dedieu | Pris: 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

På denne weekend-retræte tager vi udgangspunkt i Kristuskransen, som vi gennemgår, og får oplæg i andagterne til fordybelse i nogle udvalgte perler.
Andagterne vil være opbygget omkring en udvalgt perle og en bibeltekst eller salme der relaterer til den aktuelle perle, ligesom musik vil være en fast del af andagterne.
Der bliver også mulighed for en session med opmærksomhed på krop, bevægelse og dans.
Det er en fordel at have sin egen Kristuskrans - kan købes på hos www.bibelselskabet.dk eller www.bethesdas.dk eller www.eksistensen.dk og koster 60-65 kr. (+ forsendelse)

 

  ×

Mere info       

Og lyset skinner i mørket

- Retræteleder: Ulla Käll |  Pris: 1800 kr.
- 3. februar kl. 17 - 5. februar kl. 14

Og lyset skinner i mørket

D. 3. februar kl. 17 - 5. februar kl. 14

Retræteleder: Ulla Käll |  Pris: 1800 kr. heraf depositum 500 kr.

Med ord og guitartoner vil Ulla Käll lede retræten.
Temaet bliver at lede efter de lysglimt, som kan findes også når alt ser mørkt ud.
Måske er mørket nødvendigt, for at vi kan give plads til lyset.
Og vi leder sammen med Ham, som selv mørket ikke er mørkt for.

Ulla Käll er diakon og guitarist. Hun har lang erfaring som retræteleder.
Retræten leves i en ramme af stilhed og tidebønner.

 

  ×

Mere info       

Guds lys i vore hjerter

- Retræteleder: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen Beck | Pris: 1600 kr.
- Dato: 10. – 12. marts   

Guds lys i vore hjerter

D. 10. marts kl. 17 – d. 12. marts kl. 14

Retræteleder: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen Beck | Pris: 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

Guds lys i vore hjerter (2. kor 4.6.)
En stille-retræte med fælles Bibel- og billedmeditationer samt personlig vejledning. Tidebønnerne fyldes af de smukke og meditative Taizé-sange.

Vi beder Gud oplyse vore hjerter, så vi bedre kan finde vejen til frihed, fred og glæde.
Modtag Guds lys på din vej, så kan Livet fornyes i hans barmhjertighed.

 

  ×

Mere info       

5 dages retræte i forløb

-Når kald og årbejde er èt? 

5 dages retræte med fortløbende indput til personlig reflektion og fordybelse
Særligt velegnet for præster, ledere og kirkelige medarbejdere 

5 dages Retræter i forløb (3 moduler)
-Når kald og arbejde er èt? 

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen, der medvirker også en præst ved hver af retræterne.

Retræte I udbydes 19. - 24. marts 2017
Retræte II udbydes 29. oktober - 3. november 2017
Retræte III udbydes 19. - 24 november 2017

Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder.

5 dages retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces. Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige vejledningssamtaler.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen; et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald, identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.

Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.

×

Mere info

Individuelle vejledte retræter efter ignatiansk forbillede i 2017

- 17. - 24. marts | Pris:5600 kr.
- 15. - 25. september | Pris:6950 kr.

- Mulighed for at vælge færre antal dage. Pris 800kr. pr. døgn.

Individuel vejledt retræte efter ignatiansk forbillede

En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig.

Retræten foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.

Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

8 dage med ankomst d. 17. marts kl. 17 til 24. marts kl. 11 Pris: 5600 kr.

10 dage med ankomst d. 17. september kl. 17 til 25. september kl. 11 Pris: 6950 kr.

Depositum ved tilmelding 500 kr.

Det er muligt at tilmelde sig færre dage. Pris 800kr. pr. døgn. 

×

Mere info

Sammen med LAG Randers har Randers kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU deltaget i finansieringen af projektet Ådalen Retræte med 400.000kr. i 2012 til inventar og 300.000kr. i 2015 til nyt køkken mm.

Læs mere