Bogpræsentation – Åbent aften arrangement

Tirsdag d. 5. december kl. 19.30 er Ådalen Retræte værter for en bogpræsentation. Denne gang en ny samtalebog med Taizé’s leder broder Alois: Liv – i fællesskab, fred og forsoning (Forlaget Eksistensen) oversat af Kirsten Ernen Beck.
Der bydes på Kaffe/te og kage.

Mere info

Individuelle vejledte retræter 

- 19. - 24. november  | Pris 4000 kr.

- Mulighed for at vælge færre antal dage. Pris 800kr. pr. døgn.

datoer for 2018 under mere info

Individuel vejledt retræte efter ignatiansk forbillede

En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig.

Retræten foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.

Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

Datoer 2017:

5 dage med ankomst d. 19. november kl. 17 til 24. november kl. 11. | Pris 4000 kr.

Datoer 2018:

10 dage med ankomst d. 12. januar kl. 17 til den 23. januar kl. 11. | Pris 6950 kr.

5 dage med ankomst d. 11. marts kl. 17 til den 16. marts kl. 11. | Pris 4000 kr.

10 dages med ankomst d. 31. august kl. 17 til den 11. marts kl. 11. | Pris 6950 kr.

5 dags med ankomst d. 7. oktober kl. 17. til den 12. oktober kl. 11. | Pris 3950 kr.

Depositum ved tilmelding 500 kr.

Det er muligt at tilmelde sig færre dage. Pris 800kr. pr. døgn. 

×

Mere info

5 dages retræte i forløb

-Når kald og årbejde er èt? 

5 dages retræte med fortløbende indput til personlig reflektion og fordybelse
Særligt velegnet for præster, ledere og kirkelige medarbejdere

- Retræte I udbydes 14. - 19. januar og 7. - 12. oktober 2018
- Retræte II udbydes 29. oktober - 3. november 2017 samt 11. - 16. marts 2018
- Retræte III udbydes 19. - 24 november 2017 samt 2. - 7. september 2018 

5 dages Retræter i forløb (3 moduler)
-Når kald og arbejde er èt? 

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen, der medvirker også en præst ved hver af retræterne.

Retræte I udbydes 14. - 19. januar og 7. - 12. oktober 2018
Retræte II udbydes 29. oktober - 3. november 2017 samt 11. - 16. marts 2018
Retræte III udbydes 19. - 24 november 2017 samt 2. - 7. september 2018

Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder.

5 dages retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces. Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige vejledningssamtaler.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen; et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald, identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.

Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.

×

Mere info

Træd kun nærmere

- 10. november kl. 17 – 12. november kl. 14

- Retræteleder: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen Beck | Pris: 1600 kr.

Træd kun nærmere

Retræteleder: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen Beck | Pris: 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

En stille-retræte med fælles Bibel- og billedmeditationer samt personlig vejledning. Tidebønnerne fyldes af de smukke og meditative Taizé-sange.
Vi tager i mod Guds invitation til at komme ham nærmere, så vi bedre kan finde frihed, fred og glæde.
Modtag Guds vejledning på din vej, så kan Livet fornyes af hans kærlige nærvær.

×

Mere info

Tro bygger bro

- 24. november kl. 17 – 26. november kl. 14

- Retræteleder: Gunni Bjørsted | Pris: 1600 kr.

Tro bygger bro

Retræteleder: Gunni Bjørsted | Pris: 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

Jesus kom for at samle alt det i tilværelsen, som er blevet splittet ad og spredt. I fællesskab med ham kan der bygges broer, der forbinder de ting i mennesker og mellem mennesker, som ellers uvilkårligt fragmenterer vores tilværelse.

Retræten foregår i en ramme af stilhed og tidebønner. Undervejs gives der inspiration til at reflektere over temaet - og oplæg til bibelmeditationer. Der er desuden mulighed for en vejledningssamtale.

×

Mere info

Adventsretræte med inspiration fra Karmelitisk mystik

- 29. november kl 17 – 1. december kl. 14

- Retræteleder: Eva Wrige-Larsen og Peder Poulsen | Pris: 2000 kr.

Adventsretræte med inspiration fra Karmelitisk mystik

Retræteleder: Eva Wrige-Larsen og Peder Poulse | Pris: 2000 kr. heraf depositum 500 kr.

»Vi bærer vor himmel inden i os. Himlen er Gud og Gud er i min sjæl«

Eva Wrige-Larsen, tidligere karmeliternonne og Peder Poulsen, menneskelig og åndelig medvandrer.

Retræten er en stilleretræte. Vi indbyder til tidebøn, individuelle samtaler og oplæg om den indre vandring med Gud.

 

×

Mere info

Weekend-retræte med individuel vejledning

- 1. december kl 17 – 3. december kl. 14

- Retræteleder: Ele Bonde | Pris: 1600 kr.

Weekend-retræte med individuel vejledning

Retræteleder: Ele Bonde | Pris: 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

Denne retræte er med vejledning, hvilket vil sige, at der er mulighed for 1 - 2 samtaler med en vejleder. Retræten foregår i stilhed, også måltiderne, hvor der vil blive spillet instrumental musik. Der er tidebønner morgen, middag og aften.

Om formiddagen er der mulighed for at være med i en impuls, som varer et par timer. Impulsen er en forberedelse til den individuelle stilhed og bøn. Vi stifter bekendtskab med en bibeltekst, som vi søger at tø op og bringe ind i vores eget liv ved at se på den, mærke den eller lytte til den fra forskellige vinkler.

×

Mere info

De åndelige øvelser i tre dele

- 12. - 23. januar 2018 | Pris 6950 kr.

- 31 august - 11. september 2018 | Pris 6950 kr.

De Åndelige Øvelser
Ignatius af Loyola:

Denne retræte er for de, som ønsker at gennemføre de åndelige øvelser, men som ikke er i stand til at afse en måned sammenhængende. En fordel ved denne form er, at det lader sig gøre at gennemføre øvelserne i tre afsnit og gøre erfaringer med øvelserne i hverdagen i den mellemliggende periode.

- Datoer: 12. - 23. januar 2018 og 31. august - 11. september 2018

- Pris for 10 dage: 6950 kr. heraf 500 kr. i depositum


3 x 10 dage


De åndelige øvelser over 30 dage hjælper dig til at fokusere på det, der er virkelig væsentligt i dit liv. De hjælper dig med at udvikle et levende fælleskab med Kristus og fungerer som en skole i bøn. De fører ofte til en afklaring og dybere forståelse omkring Guds vej og virke for dig personligt.

30 dages bøn og refleksion vil uundgåeligt hjælpe dig med at integrere liv og tro. Det vil sandsynligvis også medføre en form for indre helbredelse. Du kan meget vel – som så mange før dig – finde, at det bliver en af de mest skelsættende og positive erfaringer i dit liv.

Som udgangspunkt vil dagene bestå af 4 – 5 bøns perioder. Disse perioder varer op til en time hver og er tilbragt i stilhed sammen med Gud.

Denne retræte er bygget op omkring en række meditationer, der fortrinsvis tager udgangspunkt i bibeltekster. De enkelte afsnit i retræten kan varieres efter behov, og selv om meditationerne tilpasses den enkelte, er der en dynamik, der følger Ignatius’ åndelige øvelser.

Øvelserne har vist deres værdi og været frugtbare for generationer af retræte deltagere.

Øvelserne er opbygget omkring Kristi liv. Man beder og mediterer over hans fødsel, liv, lidelse, død og opstandelse. Du opfordres til at lade Jesu liv, som du møder det i evangelierne, mødes med og udfordre dit eget liv. Der er meditationer omkring tilgivelse af synd og overvejelse omkring dit virke for Gud – både i fortiden og fremtiden.

Forudsætninger

De åndelige øvelser kan være psykisk udfordrende. Det kræver en vis psykisk og åndelig robusthed at få fuldt udbytte af øvelserne. Hvis du fornyligt har lidt større tab, er psykisk ude af balance, har en depression eller er i medicinsk behandling vil det sikkert være bedre at udskyde øvelserne til et andet tidspunkt i livet.

Retræte erfaring

Vi anbefaler at ansøgerne har en erfaring i at bede med og meditere over bibelen og at man har erfaring med individuel vejledte retræter i stilhed af mindst en uges varighed.

×

Mere info

 

Sammen med LAG Randers har Randers kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU deltaget i finansieringen af projektet Ådalen Retræte med 400.000kr. i 2012 til inventar og 300.000kr. i 2015 til nyt køkken mm.

Læs mere