Workshop: Medvandrersamtale og Ignatiansk spiritualitet.

Underviser Karen Eliasen

Henvender sig til dig, der gerne vil følges med andre i samtalen omkring Guds nærværet i livet, som det nu en gang er! 

Medvandrersamtale og Ignatiansk spiritualitet.

2.oktober kl. 17 – 6. oktober kl. 13 | Pris 4200 kr. heraf depositum 500 kr.

Undervisning: Karen Eliasen der er vejleder, retræteleder og underviser på Jesuitternes spiritualitets center St. Bueno's. Karen har dansk baggrund og underviser på dansk.

Denne workshop giver en Introduktion til Ignatiansk spiritualitet og medvandrersamtale.

Formål:

Gennem undervisning, praktiske øvelser, personlig refleksion og bøn, er målet at deltagerne stifter bekendtskab med den Ignatianske tradition og undersøger, hvordan dette påvirker vores møde med andre i hverdagen.
Der fokuseres på basale lytte-redskaber og hjertets dømmekraft - og hvilken rolle disse elementer spiller i den åndelige samtale.


Forudsætninger:

Der er tale om en grundlæggende workshop, som ikke kræver tidligere erfaring eller træning i Ignatiansk spiritualitet.


Målsætninger:

Ved at gennemføre denne workshop forventes det at deltageren opnår:
• En øget bevidsthed omkring den Ignatianske forståelse af ”Gud i alle ting”
• En øget sensitivitet overfor den ”andens” erfaring af Gud
• En øget forståelse af hvad den åndelige samtale indeholder, og hvad evnen til at lytte betyder i samtalen

Form:

• Personlige refleksioner og erfaringer med bøn
• Input vedrørende forskellige aspekter af Ignatiansk spiritualitet, såsom hjertets dømmekraft, længsler, åndelig samtale mm.
• Gruppe arbejde og dialog
• Øvelser i at lytte

×

Mere info

Workshop: Bøn og meditations praksis

Underviser Karen Eliasen

Henvender sig til dig, der ønsker at følges med andre i samtalen omkring bøn og meditation - og til dig, der ønsker inspiration til egen bøn.

Workshop: Bøn og meditations praksis

7.oktober kl. 17 – 11. oktober kl. 13 | Pris 4200 kr heraf depositum 500 kr.

Undervisning: Karen Eliasen der er vejleder, retræteleder og underviser på Jesuitternes spiritualitets center St. Bueno's. Karen har dansk baggrund og underviser på dansk.

Formål:

Denne workshop giver en Introduktion til Ignatiansk spiritualitet, bøns- og meditationspraksis.
Gennem undervisning, praktiske øvelser, personlig refleksion og bøn er målet, at deltagerne stifter bekendtskab med den Ignatianske bøns tradition og gør erfaringer med det i egen bøn.
Derudover vil der være et udrustende element, der sigter på at give redskaber til at følges med andre i deres bøns vandring inden for rammerne af ”Week of guided prayer” (”En uges vejledt bøn”) eller lignende.

Forudsætninger:

Forudsætningerne kan variere i forhold til det forventede udbytte.
Alle, der længes efter inspiration til bøn og er nysgerrig på, hvad den Ignatianske tradition kan bidrage med, er velkommen.
Ønsker du udbytte af det udrustende element, er forudsætningen en hvis erfaring i åndelig medvandring. Her kan det evt. ses i forlængelse af ”Workshop om Ignatiansk spiritualitet og medvandrersamtale”.

Målsætninger:

Ved at gennemføre denne workshop forventes det at deltageren opnår:
• En øget bevidsthed omkring den Ignatianske forståelse af ”Gud i alle ting”
• En øget forståelse for og erfaring af Ignatiansk bøn og meditation
• En øget forståelse for redskaber der kan bruges i vandringen med andre

Form:

• Personlige refleksioner og erfaringer med bøn
• Input vedrørende forskellige aspekter af Ignatiansk spiritualitet, bøn og meditation
• Gruppearbejde og dialog

×

Mere info

Fokus på Kristent Spiritualitet

- Workshops, kurser og inspirationsdage mm.

Karen Eliasen, som flere kender fra Loyola Hall og St. Beuno's i Storbritannien vil være på Ådalen i august, september og oktober 2017. Det giver os mulighed for at sætte fokus på Ignatiansk spiritualitet både i praksis og teori. 

Karen er vejleder, retræteleder og underviser på Jesuitternes spiritualitets center St. Bueno's.
Karen har dansk baggrund og underviser på dansk.

Mere info

Individuelle vejledte retræter 

- 19. - 24. november  | Pris 4000 kr.

- Mulighed for at vælge færre antal dage. Pris 800kr. pr. døgn.

datoer for 2018 under mere info

Individuel vejledt retræte efter ignatiansk forbillede

En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig.

Retræten foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.

Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

Datoer 2017:

8 dage med ankomst d. 17. marts kl. 17 til 24. marts kl. 11 | Pris: 5600 kr.

10 dage med ankomst d. 17. september kl. 17 til 25. september kl. 11 | Pris: 6950 kr.

5 dage med ankomst d. 19. november kl. 17 til 24. november kl. 11. | Pris 4000 kr.

Datoer 2018:

10 dage med ankomst d. 12. januar kl. 17 til den 23. januar kl. 11. | Pris 6950 kr.

5 dage med ankomst d. 11. marts kl. 17 til den 16. marts kl. 11. | Pris 4000 kr.

10 dages med ankomst d. 31. august kl. 17 til den 11. marts kl. 11. | Pris 6950 kr.

5 dags med ankomst d. 7. oktober kl. 17. til den 12. oktober kl. 11. | Pris 3950 kr.

Depositum ved tilmelding 500 kr.

Det er muligt at tilmelde sig færre dage. Pris 800kr. pr. døgn. 

×

Mere info

5 dages retræte i forløb

-Når kald og årbejde er èt? 

5 dages retræte med fortløbende indput til personlig reflektion og fordybelse
Særligt velegnet for præster, ledere og kirkelige medarbejdere

datoer for 2018 under mere info 

5 dages Retræter i forløb (3 moduler)
-Når kald og arbejde er èt? 

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen, der medvirker også en præst ved hver af retræterne.

Retræte I udbydes 19. - 24. marts 2017 samt 14. - 19. januar og 7. - 12. oktober 2018
Retræte II udbydes 29. oktober - 3. november 2017 samt 11. - 16. marts 2018
Retræte III udbydes 19. - 24 november 2017 samt 2. - 7. september 2018

Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder.

5 dages retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces. Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige vejledningssamtaler.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen; et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald, identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.

Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.

×

Mere info

 

Sammen med LAG Randers har Randers kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU deltaget i finansieringen af projektet Ådalen Retræte med 400.000kr. i 2012 til inventar og 300.000kr. i 2015 til nyt køkken mm.

Læs mere