Fokus på Ignatiansk Spiritualitet

- "De åndelige øvelser" 30 dage eller 3 x 10 dage

- Workshops, kurser og inspirationsdage mm.

Karen Eliasen, som flere kender fra Loyola Hall og St. Beuno's i Storbritannien vil være på Ådalen i august, september og oktober 2017. Det giver os mulighed for at sætte fokus på Ignatiansk spiritualitet både i praksis og teori. 

Karen er vejleder, retræteleder og underviser på Jesuitternes spiritualitets center St. Bueno's.
Karen har dansk baggrund og underviser på dansk.

Mere info

Kreative retrætedage

- Retræteledere: Poul Asger Beck, Kirsten E. Beck og Birgit Elmon| Pris: 2450 kr.

- 30. april kl. 18 – 3. maj kl. 14   

Kreativ retræte

Retræteleder: Poul Asger Beck, Kirsten E. Beck, samt Birgit Elmon som kunstnerisk vejleder | Pris: 2450 kr. heraf depositum 500 kr.

Retræten vil foregå i stilhed, dog er der mulighed for at få inspiration og vejledning til den kreative proces. Retræten henvender sig til både den erfarne og den, der ønsker at prøve sig frem. Vær frimodig og træd ind i dit "skaber-rum". Vi bedømmer ikke hinanden, men giver frihed til at skabe, som dem vi nu er.

Du kan medbringe dine egne materialer og redskaber eller gøre brug af de forskellige materialer, der bliver stillet til rådighed af Ådalen Retræte. Her vil f.eks. være akrylfarver, tegnematerialer, forskelligt papir, ler og ståltråd.

Der bliver mulighed for at deltage i fælles bibelmeditationer, hvor vi får plads til at dele den inspiration, vi får under meditationen. Endvidere mulighed for personlig vejledning.

 

 

  ×

Mere info       

Næring til at leve i tillid

- 19. maj kl. 17 – 21. maj kl. 14

- Retræteleder: Gunni Bjørsted | Pris: 1600 kr.

Næring til at leve i tillid

Retræteleder: Gunni Bjørsted | Pris: 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

Mange livserfaringer og omstændigheder "spiser" af vores tillid, så det i stedet er mistillid, frygt og en slidsom vagtsomhed, der kommer til at præge vores indre. I denne weekend vil vi opsøge den næring, der styrker tilliden til at leve frit og autentisk.

Retræten foregår i en ramme af stilhed og tidebønner. Undervejs gives der inspiration til at reflektere over temaet - og oplæg til bibelmeditationer. Der tilbydes desuden en vejledningssamtale.

 

 

  ×

Mere info       

5 dages retræte i forløb

-Når kald og årbejde er èt? 

5 dages retræte med fortløbende indput til personlig reflektion og fordybelse
Særligt velegnet for præster, ledere og kirkelige medarbejdere 

5 dages Retræter i forløb (3 moduler)
-Når kald og arbejde er èt? 

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen, der medvirker også en præst ved hver af retræterne.

Retræte I udbydes 19. - 24. marts 2017
Retræte II udbydes 29. oktober - 3. november 2017
Retræte III udbydes 19. - 24 november 2017

Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder.

5 dages retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces. Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige vejledningssamtaler.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen; et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald, identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.

Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.

×

Mere info

Individuelle vejledte retræter efter ignatiansk forbillede i 2017

- 17. - 24. marts | Pris:5600 kr.
- 15. - 25. september | Pris:6950 kr.

- Mulighed for at vælge færre antal dage. Pris 800kr. pr. døgn.

Individuel vejledt retræte efter ignatiansk forbillede

En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig.

Retræten foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.

Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

8 dage med ankomst d. 17. marts kl. 17 til 24. marts kl. 11 Pris: 5600 kr.

10 dage med ankomst d. 17. september kl. 17 til 25. september kl. 11 Pris: 6950 kr.

Depositum ved tilmelding 500 kr.

Det er muligt at tilmelde sig færre dage. Pris 800kr. pr. døgn. 

×

Mere info

Sammen med LAG Randers har Randers kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU deltaget i finansieringen af projektet Ådalen Retræte med 400.000kr. i 2012 til inventar og 300.000kr. i 2015 til nyt køkken mm.

Læs mere