Weekend-Retræte for mænd

- 2. - 4. februar 2018 | Pris: 1900 kr.
- ”Hvad med det uløselige…”
- Retræteleder: Ruben Knudsen & Peder Poulsen mf. 

Weekend-Retræte for mænd

”Hvad med det uløselige…”

D. 2. februar kl. 17 - 4. februar kl. 14
Retræteledere: Ruben Knudsen, Peder Poulsen og Johannes Pedersen | Pris: 1900 kr. heraf 500 kr. i depositum


Som noget nyt tilbyder Ådalen Retræte nu sammen med Mand og Mand Imellem en weekendretræte for mænd. I stedet for at analysere os frem til at alle de ting, vi ikke når, og alt det vi burde gøre, stopper vi lige op over en weekend og reflekterer over, hvad og hvordan vi kan give slip på det uløselige, eller sagt på en anden måde: hvordan kan vi tage i mod livet uden at skulle løse det hele?
I det første modul ser vi på lignelsen om den Barmhjertige Fader og den frihed, han gerne vil give os. I det andet modul vil vi så bevæge os ind i en fortsættelse af lignelsen, altså ud i det ukendte og se på hvilke udfordringer, det bringer os i.
Retræten afvikles i en ramme af stilhed og tidebønner – med mulighed for vejledningssamtaler.

×

Mere info

5 dages retræte i forløb

-Når kald og årbejde er èt? 

5 dages retræte med fortløbende indput til personlig reflektion og fordybelse
Særligt velegnet for præster, ledere og kirkelige medarbejdere

- Retræte I udbydes 14. - 19. januar og 7. - 12. oktober 2018
- Retræte II udbydes 11. - 16. marts 2018
- Retræte III udbydes 16. - 21. september 2018 

5 dages Retræter i forløb (3 moduler)
-Når kald og arbejde er èt? 

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen, der medvirker også en præst ved hver af retræterne.

Retræte I udbydes 14. jan. kl. 17 - 19. jan. kl. 11 og 7. okt. kl. 17 - 12. okt. kl. 11 2018
Retræte II udbydes 11. marts kl. 17 - 16. marts kl. 11 2018
Retræte III udbydes 16. sept. kl. 17 - 21. sept. kl. 11 2018

Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder.

5 dages retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces. Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige vejledningssamtaler.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen; et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald, identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.

Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.

×

Mere info

De åndelige øvelser i tre dele

- 12. - 23. januar 2018 | Pris 6950 kr.

- 31 august - 11. september 2018 | Pris 6950 kr.

De Åndelige Øvelser
Ignatius af Loyola:

Denne retræte er for de, som ønsker at gennemføre de åndelige øvelser, men som ikke er i stand til at afse en måned sammenhængende. En fordel ved denne form er, at det lader sig gøre at gennemføre øvelserne i tre afsnit og gøre erfaringer med øvelserne i hverdagen i den mellemliggende periode.

- Datoer: 12. - 23. januar 2018 og 31. august - 11. september 2018

- Pris for 10 dage: 6950 kr. heraf 500 kr. i depositum


3 x 10 dage


De åndelige øvelser over 30 dage hjælper dig til at fokusere på det, der er virkelig væsentligt i dit liv. De hjælper dig med at udvikle et levende fælleskab med Kristus og fungerer som en skole i bøn. De fører ofte til en afklaring og dybere forståelse omkring Guds vej og virke for dig personligt.

30 dages bøn og refleksion vil uundgåeligt hjælpe dig med at integrere liv og tro. Det vil sandsynligvis også medføre en form for indre helbredelse. Du kan meget vel – som så mange før dig – finde, at det bliver en af de mest skelsættende og positive erfaringer i dit liv.

Som udgangspunkt vil dagene bestå af 4 – 5 bøns perioder. Disse perioder varer op til en time hver og er tilbragt i stilhed sammen med Gud.

Denne retræte er bygget op omkring en række meditationer, der fortrinsvis tager udgangspunkt i bibeltekster. De enkelte afsnit i retræten kan varieres efter behov, og selv om meditationerne tilpasses den enkelte, er der en dynamik, der følger Ignatius’ åndelige øvelser.

Øvelserne har vist deres værdi og været frugtbare for generationer af retræte deltagere.

Øvelserne er opbygget omkring Kristi liv. Man beder og mediterer over hans fødsel, liv, lidelse, død og opstandelse. Du opfordres til at lade Jesu liv, som du møder det i evangelierne, mødes med og udfordre dit eget liv. Der er meditationer omkring tilgivelse af synd og overvejelse omkring dit virke for Gud – både i fortiden og fremtiden.

Forudsætninger

De åndelige øvelser kan være psykisk udfordrende. Det kræver en vis psykisk og åndelig robusthed at få fuldt udbytte af øvelserne. Hvis du fornyligt har lidt større tab, er psykisk ude af balance, har en depression eller er i medicinsk behandling vil det sikkert være bedre at udskyde øvelserne til et andet tidspunkt i livet.

Retræte erfaring

Vi anbefaler at ansøgerne har en erfaring i at bede med og meditere over bibelen og at man har erfaring med individuel vejledte retræter i stilhed af mindst en uges varighed.

×

Mere info

Individuel vejledt retræte

Op til 10 dage med mulighed for at vælge færre dage

- 12. til 23. januar 2018 | pris 6950 kr.

Individuel vejledt retræte

12. januar kl. 17 – 23. januar kl. 10 | pris 6950 kr. heraf depositum 500 kr.

Der er mulighed for 10 dage – men du kan også vælge færre dage indenfor den angivne tid. (pris 800 pr. døgn)

En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig. Retræten foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.


Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

×

Mere info

At komme til sig selv

- 9. – 11. februar 2018 | Pris: 1800 kr.

- Retræteleder: Ulla Käll 

At komme til sig selv

Retræteleder: Ulla Käll | Pris: 1800 kr. heraf depositum 500 kr.

D. 9. februar kl. 17 - 11. februar kl. 14

Ulla leder retræten med ord og guitartoner.
En retræte med udgangspunkt bl.a. i Jesu lignelse om ”Sønnen som kom hjem”.
I retrætens stilhed får vi hjælp til at nærme os vor egen dybeste længsel efter at leve sandt.
Ved hjælp af musik, meditationer og mulighed for personlige samtaler kan vi få hjælp i vores egen vandring til at blive mere nærværende i eget liv.
Ulla Käll er retræteleder, musiker og diakon i Equmeniakirken i Norge.

×

Mere info

Lad dit hjerte elske!

- 23. - 25. februar 2018 | Pris: 1600 kr.

- Retræteleder: Gunni Bjørsted 

Lad dit hjerte elske!

D. 23. februar kl. 17 – 25. februar kl. 14

Retræteleder: Gunni Bjørsted | Pris: 1600 kr. heraf 500 kr. i depositum

At være i Guds kærlighed er det vigtigste udgangspunkt for alt andet godt. For vi er skabt af kærlighed og til kærlighed. Mange erfaringer og meget i vores livsvilkår kan "råbe" noget helt andet til os. I retrætens stille og fokuserede rammer får vi hjælp til at være opmærksomme på Skaberens kærlige og sande tiltale.

Retræten er en stilleretræte med tidebønner. Undervejs gives der inspiration til at reflektere over temaet - og oplæg til bibelmeditation. Der er desuden mulighed for en vejledningssamtale.

×

Mere info

 

Sammen med LAG Randers har Randers kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU deltaget i finansieringen af projektet Ådalen Retræte med 400.000kr. i 2012 til inventar og 300.000kr. i 2015 til nyt køkken mm.

Læs mere