Inspirationsdag om Gudstro og livsforsoning

Dagsarrangement på Ådalen Retræte

Lørdag d. 24. september 2016 kl. 10 - 17

- Hvad sker der med os når livet truer troen?
- Når vi møder smerte, ensomhed og ondskab?
- Når Gud er tavs og fjern?

Oplæg af: Torborg Aalen Leenderts 

Læs mere

5 dages retræte i forløb

-Når kald og årbejde er èt? 

5 dages retræte med fortløbende indput til personlig reflektion og fordybelse
Særligt velegnet for præster, ledere og kirkelige medarbejdere 

5 dages Retræter i forløb (3 moduler)
-Når kald og arbejde er èt? 

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen, der medvirker også en præst ved hver af retræterne.

Retræte I udbydes 9. - 14. oktober 2016, 19. - 24. marts 2017
Retræte II udbydes 23. - 28. oktober 2016, 29. oktober - 3. november 2017
Retræte III udbydes 30. oktober - 4. november 2016, 19. - 24 november 2017

Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder.

5 dages retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces. Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige vejledningssamtaler.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen; et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald, identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.

Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.

×

Mere info

Individuelle vejledte retræter efter ignatiansk forbillede i 2016

- 9.- 14. oktober| pris: 4000 kr. for 5 dage
- 23. okt.- 1. nov. 2016 | Pris: 6000 kr. for 8 dage
- Mulighed for at vælge færre antal dage. Pris 800kr. pr. døgn.

Individuel vejledt retræte efter ignatiansk forbillede

En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig.

Retræten foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.

Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

5 dage med ankomst d. 9. oktober kl. 17 til 14. oktober kl. 11 Pris 4000kr.
8 dage med ankomst d. 23. oktober kl. 17 til 1. november kl. 11 Pris: 6000 kr.

Depositum ved tilmelding 1000 kr.

Har du ikke 8 hele dage til rådighed er det muligt at tilmelde sig færre dage. Pris 800kr. pr. døgn. 

×

Mere info

Weekend-retræte med individuel vejledning

- Leder: Ele Bonde | Pris: 1500 kr.-

- 30. september – 2. oktober 

D. 30. september kl. 17 – 2. oktober kl. 14

Weekend retræte med vejledning

Retræteleder: Ele Bonde | Pris: 1500 kr. heraf depositum 500 kr.

Denne retræte er med vejledning, hvilket vil sige, at der er mulighed for 1 - 2 samtaler med en vejleder. Retræten foregår i stilhed, også måltiderne. Der er tidebønner morgen, middag og aften.

Om formiddagen er der mulighed for at være med i en impuls, som varer et par timer. Im¬pulsen er en forberedelse til den individuelle stilhed og bøn. Vi stifter bekendtskab med en bibeltekst, som vi søger at tø op og bringe ind i vores eget liv ved at se på den, mærke den eller lytte til den fra forskellige vinkler.

 

×

Mere info

At leve helhjertet i Guds nærhed

Om at møde Guds forvandlende kærlighed

- Retræteledere: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen beck | Pris: 1500kr.

- 4. – 6. november 

At leve helhjertet i Guds nærhed

Om at møde Guds forvandlende kærlighed.

4. november kl. 17 – 6. november kl. 14

Retræteledere: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen beck | Pris: 1500kr. heraf depositum 500 kr.

Stilhed og fordybelse spiller en central rolle i Bibelen for den indre forvandling, som er en grundlæggende del af den kristne tro. Kristendommen er bygget på håbet om, at i Kristus vil alting blive nyt. Bøn er derfor også at åbne sit hjerte for Gud, og at sige ja til Jesu ømme/blide invitation til et kærligt og forvandlende møde med ham.

Under retræten tilbydes tidebøn, samt bibel- og billed-meditation. Deltagerne vælger frit mellem at deltage i fælles meditationer og oplæg eller følge sin egen rytme, evt. suppleret med individuel vejledning.

 ×

Mere info

Sammen med LAG Randers har Randers kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU deltaget i finansieringen af projektet Ådalen Retræte med 400.000kr.

Læs mere