Fokus på Ignatiansk Spiritualitet

- "De åndelige øvelser" 30 dage eller 3 x 10 dage

- Workshops, kurser og inspirationsdage mm.

Karen Eliasen, som flere kender fra Loyola Hall og St. Buenos i Storbritannien vil være på Ådalen i august, september og oktober 2017. Det giver os mulighed for at sætte fokus på Ignatiansk spiritualitet både i praksis og teori. 

Karen er vejleder, retræteleder og underviser på Jesuitternes spiritualitets center St. Buenos.
Karen har dansk baggrund og underviser på dansk.

Mere info

At leve helhjertet i Guds nærhed

Om at møde Guds forvandlende kærlighed

- Retræteledere: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen beck | Pris: 1500kr.

- 4. – 6. november 

At leve helhjertet i Guds nærhed

Om at møde Guds forvandlende kærlighed.

4. november kl. 17 – 6. november kl. 14

Retræteledere: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen beck | Pris: 1500kr. heraf depositum 500 kr.

Stilhed og fordybelse spiller en central rolle i Bibelen for den indre forvandling, som er en grundlæggende del af den kristne tro. Kristendommen er bygget på håbet om, at i Kristus vil alting blive nyt. Bøn er derfor også at åbne sit hjerte for Gud, og at sige ja til Jesu ømme/blide invitation til et kærligt og forvandlende møde med ham.

Under retræten tilbydes tidebøn, samt bibel- og billed-meditation. Deltagerne vælger frit mellem at deltage i fælles meditationer og oplæg eller følge sin egen rytme, evt. suppleret med individuel vejledning.

 ×

Mere info

Bibliodrama weekend

- Retræteleder: Ele Bonde | Pris: 1500 kr.
- Dato: 11. november – 13. november

Bibliodrama weekend
D. 11. november kl. 16 – 13. november kl. 14


Retræteleder: Ele Bonde | Pris: 1500 kr. heraf depositum 500 kr.

I bibliodrama har vi den frihed at gøre som om. At afprøve et andet menneskes liv, beslutninger, tanker og følelser. Vi træder ind i skyggen for en kort tid, for derefter at se os selv i et klarere lys.


Det er de bibelske fortællinger, der er grundlaget, og på en weekend kan vi gå på opdagelse i flere af dem. Vi lever os hver især ind i en person fra en fortælling og interagerer med hinanden.

Det er ikke teater, men ikke desto mindre meget bevægende, hvor vi bliver taget med ind til indersiden af fortællingen. Selv om de bibelske fortællinger er eksistentielle sværvægtere, lægger de samtidig en revolution af ømhed for dagen. Og midt i teksternes alvor og udfordringer mødes vi af denne ømhed overfor livet og mennesket. Der kræves ingen forudsætninger, alle kan være med.

Vi afslutter weekenden med en bibliodramagudstjeneste.
Læs mere her: www.liv-i-samspil.dk eller kontakt Ele Bonde på tlf.: 86 115 345.

 

 ×

Mere info

En tro, der kan møde virkeligheden.

- Retræteleder: Gunni Bjørsted | Pris: 1500kr.
- Dato: 2. - 4. december

Bemærk ændret dato i forhold til trykt program!  

En tro, der kan møde virkeligheden.

D. 2. dec kl. 17 – 4. dec kl. 14
Retræteleder: Gunni Bjørsted |  Pris: 1500kr. heraf depositum 500 kr.

En åndelighed, der kører rundt og rundt på sin egen lukkede racerbane, men aldrig befinder sig i "dagliglivets almindelige og undertiden besværlige trafik", er uden relevans for vort virkelige liv. På denne retræte vil vi berøre nogle af de livstemaer, vi længes efter at kunne sætte i relation med troen: Tro og tab; tro og tabuer; tro og en sekulariseret hverdag; tro og absurd nød i verden; tro og ambitioner; tro og livshistorie.
Retræten leves i en ramme af stilhed og tidebønner. Undervejs gives der refleksioner over temaet, og man ledes ind i nogle bibelmeditationer. Der tilbydes desuden en vejlednings-samtale.

  ×

Mere info

5 dages retræte i forløb

-Når kald og årbejde er èt? 

5 dages retræte med fortløbende indput til personlig reflektion og fordybelse
Særligt velegnet for præster, ledere og kirkelige medarbejdere 

5 dages Retræter i forløb (3 moduler)
-Når kald og arbejde er èt? 

Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen, der medvirker også en præst ved hver af retræterne.

Retræte 19. - 24. marts 2017
Retræte II udbydes 23. - 28. oktober 2016, 29. oktober - 3. november 2017
Retræte III udbydes 30. oktober - 4. november 2016, 19. - 24 november 2017

Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder.

5 dages retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces. Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige vejledningssamtaler.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen; et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald, identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.

Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.

×

Mere info

Individuelle vejledte retræter efter ignatiansk forbillede i 2016

- 23. okt.- 1. nov. 2016 | Pris:4000 kr. for 5 dage, 6000 kr. for 8 dage
- Mulighed for at vælge færre antal dage. Pris 800kr. pr. døgn.

Individuel vejledt retræte efter ignatiansk forbillede

En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig.

Retræten foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.

Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

8 dage med ankomst d. 23. oktober kl. 17 til 1. november kl. 11 Pris: 6000 kr.

Depositum ved tilmelding 1000 kr.

Har du ikke 8 hele dage til rådighed er det muligt at tilmelde sig færre dage. Pris 800kr. pr. døgn. 

×

Mere info

Sammen med LAG Randers har Randers kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU deltaget i finansieringen af projektet Ådalen Retræte med 400.000kr.

Læs mere